Психічна травма: причини, розвиток, вихід

Психічна травма: причини, розвиток, вихід

Вишніченко С.І., к.мед.н., доцент МТКПО, супервізор

Проблема психічної дезадаптації громадян України внаслідок дії стресових ситуацій, потенційно травматичних подій, значно актуалізувалась в останні роки особливо в умовах підвищення соціальної напруженості, соціально-економічної нестабільності та значної поширеності стресових та екстремальних ситуацій.

Сучасні події в Україні свідчать про зростання факторів, які негативно впливають на психічний стан людини, призводять до виникнення психічної травми, психічних розладів непсихотичного характеру [1] у широкого кола осіб.

Це обумовлює необхідність систематизації уявлень про психічну травму та можливості її профілактики і зцілення. Основою  профілактики психічних розладів, зокрема розладів, які виникають внаслідок дії психічної травми є психологічна освіта громадян.

Програма «Психічна травма: причини, розвиток, вихід» направлена як на підготовку психологів, психотерапевтів, соціальних працівників, які допомогають людям справитися з негативними психологічними та психосоматичними наслідками різних видів психічних травм, так і на психологічну освіту людей, які зазнали впливу потенційно травматичних подій, а також їх родичів та близьких.

Практична і теоретична підготовка в даній програмі дозволить ефективно використовувати набуті знання і навички в практичній діяльності з категорією осіб, які перенесли психічну травму. А психоосвіта осіб з перенесеною психічною травмою являється одним із важливих компонентів реабілітаційних та психокорекційних патогенетичних заходів. 

Тематичний план спецкурсу:

Психічна травма: причини, розвиток, вихід

п/пМодульГодин
1Актуальні аспекти та теоретичні основи психічної травми.16
2Діагностика розладів адаптації та психічної травми.8
3Профілактика та лікування психічної травми. Психологічна допомога постраждалим внаслідок військових конфліктів, людям, що втратили близьку людину, а також дітям та жінкам при жорсткому поводженні.16
4Психотерапевтичні стратегії та методи роботи з психічною травмою. Перша психологічна допомога в доклінічній практиці. Етапи психотерапії психічної травми: стабілізації, трансформації, інтеграції. Основні поняття та базові техніки в роботі з травмою. Робота з цілісним досвідом клієнта. Система SIBAM.36
5Медико-психологічна реабілітація осіб, які пережили психічну травму. Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів (СППА).8
 ВСЬОГО84

Примітка: разом з самостійною роботою, виконанням творчої (дослідницької) роботи -160 годин.


[1] http://moz.gov.ua/docfiles/Med_demo_situation_2010.pdf

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *