«СУТНІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» В УКРАЇНІ – ФАКТОРИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Психічне здоров’я – найважливіший компонент здоров’я людини та суспільства в цілому. Від нього залежить загальне благополуччя, нормальна життєдіяльність та стійкість до потрясінь як окремої людини так і держави в цілому [1, 5, 6, 9, 11-16 ].
25
Під час соціальних потрясінь, значних сутнісних перетвореннях які впливають на добробут населення та після надзвичайних ситуацій люди все більше починають стикатися з різними проблемами психічного здоров’я [9, 11-16 ].
За даними Держстату у 2016 році в Україні стан свого здоров’я оцінили як добрий 42,4% (49% – у 2013 році) осіб у віці 18 років і старшому, 45,1% (40% – у 2013 році) повідомили, що мають задовільний стан здоров’я, а 12,5% (9% – у 2013 році) оцінили стан свого здоров’я як “поганий” [4, 7].
За самооцінкою рівня доходів у 2016 році постійно відмовляли у найнеобхіднішому, крім харчування 44,0% населення; не вдавалося забезпечити сім’ю навіть достатнім харчуванням 4,1% [4, 7].
У 2016 році майже 7,5 тисяч українців скоїли суїцид (за даними Державної служби статистики України). МОЗ України сповіщає, що Україна входить в перші 25 країн світу з самими високими показниками смертності внаслідок суїциду [11]. В рейтингу займає Україна 12-е місце. Самогубство є однією з провідних причин смерті в українській армії – до 50 відсотків усіх смертей. Причиною таких самогубств стає непідготовленість української молоді до тривалих фізичних і психологічних навантажень військової служби [13].
Кількість суїцидів збільшується при загальних суспільних катаклізмах: економічних кризах, військових подіях, соціальній незахищеності населення, так найбільше самогубств серед хворих на алкоголізм, наркоманію, інвалідів, недавніх пенсіонерів [3].
За повідомленням Мінсоцполітики в Україні 1,2 млн осіб (це більше 3% всього населення) страждає психічними розладами, і цей показник з кожним роком зростає. За інформацією відомства, вже який рік поспіль Україна посідає перше місце за кількістю психічних розладів в Європі – майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень.
Реформи які були покликані змінити життя суспільства в кращу сторону, створити умови для розвитку демократичного суспільства в якому влада формується колективною волею громадянського суспільства, контролюється ним, спрямовуючи кожен її крок у русло загальнонародних інтересів [10] більшістю населення сприймається як фікція, негативно.
26
Отже, динамічні зміни суспільного життя, кризові явища, надзвичайні ситуації, значимі соціальні проблеми викликані реформами, які проводить влада в інтересах економічно панівних груп, а не в загальнонародних інтересах впливають на загальне благополуччя людей, сім’ї і держави в цілому та викликають у людей стан психічної дезадаптації.
Список використаної літератури

 1. Вишниченко С.И. Предупреждение негативных эмоциональных состояний с помощью методов релаксации // Актуальні напрями психопрофілактичних заходів у закладах освіти: матеріали 1 Всеукр. Круглого столу (м. Дніпро, 18 трав. 2018 р.). – Дніпро : Дніпроп. Держ. Ун-т внутр.. справ, 2018. – 128 с.
 2. Вельтищев Д.Ю., Марченко А.С., Серавина О.Ф., Ковалевская О.Б., Лисицына Т.А. Аффективно-стрессовая модель депрессии: практическое внедрение в ревматологической практике // Психиатрия и психофармакотерапия. 2009. № 5. С. 17–21.
 3. ВООЗ назвала, в яких країнах світу найвищий рівень самогубств [Electronic Resource] / URL : https: //zik.ua/news/2018/03/29/ vooz_naz- vala_v_yakyh_krainah_svitu_nayvyshchyy_riven_samogubstv_1294883
 4. Дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, що проводиться в усіх країнах ЄС [Electronic Resource] / URL : http: // appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_silc_04&lang=en
 5. Діагностика психічної дезадаптації серед співробітників органів внутрішніх справ (методичні рекомендації) / [Л.М. Юр’єва, Н.О. Марута, С.І. Вишніченко, М.М. Денисенко]. – Харків-Дніпропетровськ, 2015. – 55 с.
 6. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах / [уклад. П.В. Волошин, Н.О. Марута, Л.Ф. Шестопалова та ін.]. – Х., 2014. – 79 с.
 7. ЕКСПРЕС-ВИПУСК Державної служби статистики України 20.12.2017 № 486/0/05.5вн-17) [Electronic Resource] / URL : http:// www.ukrstat.gov.ua/express/expr2017/expres_u.html#09 8. Информационный бюллетень ВОЗ. – 2016. – № 383
  27
 8. Кризові стани в сучасних умовах: діагностика, корекція та профілактика / Під ред. проф. Л.М. Юр’євої. – К.: Видавництво ТОВ «Галерея Принт», 2017. – 174 с.
 9. Надолішній П. І. Демократичне врядування: сутність та актуальні проблеми розбудови / П. І. Надолішній // Матеріали наук.практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 трав. 2007 р.). – К. : Видво НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 89-92.
 10. Психические заболевания в мире и в Украине. Газета «Новости медицины и фармации» [Electronic Resource] / URL : https://fakty.ua/283375-v-ukraine-ozvuchili-pechalnuyu-statistiku- samoubijstv-nazvany-cifry
 11. Причини самогубства. Правда ТУТ Львів. Програма: Точка погляду 21.07.2017 [Electronic Resource] / URL : https://pravdatut.lviv.ua //programs tochka-poglyadu/prychyny-samogubstva
 12. Статистика самогубств. Міжнародна Асоціація професіоналів похоронної справи [Electronic Resource] / URL : http:// www.asociacia.com.ua /pages/view/statistika_samogubstv
 13. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика): колективна монографія за редакцією професора П.В. Волошина, професора Н.О. Марути. – Харків: Видавець Строков Д.В., 2016.– 335 с. / Волошин П.В., Марута Н.О. Соціальний стрес та його медико-психологічні наслідки // – Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. – С. 5 – 22.
 14. Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика): колективна монографія за редакцією професора П.В. Волошина, професора Н.О. Марути. – Харків: Видавець Строков Д.В., 2016.– 335 с. / Юр’єва Л.М., Вишніченко С.І. Психічна дезадаптація у співробітників органів внутрішніх справ: діагностика, профілактика та корекція // – Харків: Видавець Строков Д.В., 2016. – С. 315 – 335. 16. Elenkov I.J., Chrousos G.P. Stress, hormones, proinfl ammatory and anti-infl ammatory cytokines and autoimmunity // Ann. NY Acad. Sci. 2002. Vol. 96, N 6. P. 290–303.)

Примітка:

Вишніченеко С.І. «СУТНІСНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» В УКРАЇНІ – ФАКТОРИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ / С.І. Вишніченко // Соціально-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень в Україні: збірник тез регіонального науково-практичного семінару (22 листопада 2018 року) / Редкол.: Макарова Т.М. (гол. ред.) та ін. – Кривий Ріг : КФ ДДУВС, 2018. – 149 с. – С. 24 – 27.